دریافت امتیاز اضافه

شما می توانید در هر مرحله با سفارش غذا از اسنپ فود ۴۰۰۰ امتیاز اضافه دریافت کنید و شانس خود را برای بردن جوایز بزرگ مسابقه بیشتر کنید.

با سفارش اول خود از اسنپ فود ۳۰۰۰ امتیاز اضافه و با سفارش دوم خود از اسنپ فود ۱۰۰۰ امتیاز اضافه در هر مرحله دریافت کنید.

ممنون که راهنما را مطاله کردید، به امید موفقیت تیم ملی ایران در جام جهانی

اسنپ‌فود

دریافت امتیاز و رتبه‌بندی

این بازی در ۳ مرحله کاملا جداگانه برگزار می‌شود

مرحله اول : بازی‌های گروهی

مرحله دوم: مرحله 1/8 نهایی

مرحله سوم: 1/4 نهایی تا فینال

جایزه هر مرحله به شکل زیر تقسیم می شود

نفر اول: ۲ سکه طلا نفر دوم: ۱ سکه طلا نفر سوم: نیم سکه طلا

دریافت امتیاز

برای هر بازی تعدادی ســـوال بله-خیر در نظر گرفته شـــده‌است.

با پاسخ درست امتیاز مثبت و با پاسخ غلط امتیاز منفی سوال را دریافت می کنید.

(برای مثال اگر امتیاز سوالی ۷۰۰ باشد با پاسخ درست ۷۰۰ امتیاز مثبت و با پاسخ غلط ۷۰۰ امتیاز منفی دریافت می کنید.)

در پایان هر مرحله رتبه‌بندی بر اساس امتیازات انجام می شود و جوایز تقدیم برندگان می‌شود.

دریافت امتیاز اضافه

شما می توانید در هر مرحله با سفارش غذا از اسنپ فود ۴۰۰۰ امتیاز اضافه دریافت کنید و شانس خود را برای بردن جوایز بزرگ مسابقه بیشتر کنید.

با سفارش اول خود از اسنپ فود ۳۰۰۰ امتیاز اضافه و با سفارش دوم خود از اسنپ فود ۱۰۰۰ امتیاز اضافه در هر مرحله دریافت کنید.

ممنون که راهنما را مطاله کردید، به امید موفقیت تیم ملی ایران در جام جهانی