دریافت امتیاز اضافه

شما می‌توانید در هر مرحله با سفارش غذا از اسنپ‌فود و پرداخت آنلاین یا اعتباری آن، ۴۰۰۰ امتیاز اضافه دریافت کنید و شانس خود را برای بردن جوایز بزرگ مسابقه بیشتر کنید.

با سفارش اول خود از اسنپ فود ۳۰۰۰ امتیاز اضافه و با سفارش دوم خود از اسنپ فود ۱۰۰۰ امتیاز اضافه در هر مرحله دریافت کنید.

اسنپ‌فود

دریافت امتیاز و رتبه‌بندی

این بازی در ۳ مرحله کاملا جداگانه برگزار می‌شود

مرحله اول : بازی‌های گروهی

مرحله دوم: مرحله 1/8 نهایی

مرحله سوم: 1/4 نهایی تا فینال

جایزه هر مرحله به شکل زیر تقسیم می شود

نفر اول: ۲ سکه طلا نفر دوم: ۱ سکه طلا نفر سوم: نیم سکه طلا

دریافت امتیاز

برای هر بازی تعدادی ســـوال بله-خیر در نظر گرفته شـــده‌است.

با پاسخ درست امتیاز مثبت و با پاسخ غلط امتیاز منفی سوال را دریافت می کنید.

(برای مثال اگر امتیاز سوالی ۷۰۰ باشد با پاسخ درست ۷۰۰ امتیاز مثبت و با پاسخ غلط ۷۰۰ امتیاز منفی دریافت می کنید.)

در پایان هر مرحله رتبه‌بندی بر اساس امتیازات انجام می شود و جوایز تقدیم برندگان می‌شود.

دریافت امتیاز اضافه

شما می توانید در هر مرحله با سفارش غذا از اسنپ‌فود و پرداخت آنلاین یا اعتباری آن، ۴۰۰۰ امتیاز اضافه دریافت کنید و شانس خود را برای بردن جوایز بزرگ مسابقه بیشتر کنید.

با سفارش اول خود از اسنپ فود ۳۰۰۰ امتیاز اضافه و با سفارش دوم خود از اسنپ فود ۱۰۰۰ امتیاز اضافه در هر مرحله دریافت کنید.

۶۵۱۰۰
رضا اسدپور
۶۳۳۰۰
نریمان شهبازی
۶۱۹۰۰
احسان قنبری

تذکر: خانم محدثه خازنی و آقای حسین امیری ، مشترکا مقام نخست را کسب کرده اند بنابراین جایزه نفر اول و دوم (۳ سکه طلا) بین آنها تقسیم می شود

۲۷۶۰۰
محدثه خازنی
۲۷۶۰۰
حسین امیری
۲۷۳۰۰
آیدین شاهمرادی